Στην AG Material  πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος οφείλει να αποτελεί βασική αρχή της φιλοσοφίας κάθε επιχείρησης. Αναγνωρίζουμε πως η οικονομική ανάπτυξη μίας εταιρίας θα πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος. Ζώντας στην εποχή της πιο εκτεταμένης οικολογικής καταστροφής κρίνουμε απαραίτητο οι δραστηριότητες μας να είναι  όσο το δυνατόν αποδοτικότερες και ταυτόχρονα να αποφέρουν τις λιγότερο πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Γι’ αυτό και είμαστε αφοσιωμένοι στο να αναπτύξουμε παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον

Το αλουμίνιο, το οποίο και χρησιμοποιούμε, αποτελεί  ένα υλικό φυσικής προέλευσης δεδομένου οτι προέρχεται απο πετρώματα της γής . Ως αποτέλεσμα μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του η φύση δεν δυσκολεύεται να το ενσωματώσει καθιστώντας το 100% ανακυκλώσιμο και συμβάλλοντας όλο και περισσότερο στην  αειφόρο ανάπτυξη.Επίσης, , το αλουμίνιο σε γενικές γραμμές θεωρείται μη τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό και η καύση του δεν έχει διαπιστωθεί ότι προκαλεί προβλήματα υγείας. 

Στην AG Material μεταφράζουμε σε πράξη τον σεβασμό μας προς το περιβάλλον  ανακυκλώνοντας σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγικής διαδικασίας φροντίζοντας για την προστασία και διαφύλαξη του, η οποία στις μέρες μας αποκτά όλο και περισσότερη σημασία.

 .